Науково-практична конференція «Мультидисциплінарна взаємодія в забезпеченні здоров’я дітей» 31 травня 2017 року, м. Київ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ГС «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

За підтримки БО «Благодійний фонд «За безпечну медицину»
Інформаційне повідомлення

Науково-практична конференція

«Мультидисциплінарна взаємодія в забезпеченні здоров’я дітей»

31 травня  2017 року, м. Київ

 

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Мультидисциплінарна взаємодія в забезпеченні здоров’я дітей».

Науково-практична конференція відбудеться 31 травня 2017 року, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 37 (конференц-зала  Національного музею медицини України).

Захід включено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій МОЗ, які проводитимуться у 2017 році.

До участі у роботі конференції запрошуються: педіатри, лікарі сімейної практики, терапевти, імунологи, епідеміологи, інфекціоністи, паразитологи, неврологи, пульмонологи, гінекологи та всі зацікавлені у тематиці заходу.

Головні науково-практичні напрями конференції:

 • Епідеміологічні та клінічні аспекти дитячих хвороб в Україні та світі;
 • Оцінка дієвості та ефективності прийнятих стратегій вакцинопрофілактики, та їх оптимізація;
 • Актуальні питання специфічної і неспецифічної профілактики дитячих хвороб у сучасних умовах;
 • Популяризація досягнень сучасної вакцинології серед медичних працівників різних спеціальностей і населення. Впровадження нових вакцин до календаря щеплень;
 • Наукове обґрунтування шляхів оптимізації специфічної і неспецифічної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань;
 • Раціональне застосування нових противірусних, антибактерійних, протипаразитарних, імунотропних, дезінтоксикаційних засобів;
 • Впровадження у практику нових інноваційних технологій профілактики, діагностики та лікування актуальних дитячих хвороб;
 • Новітні підходи до розроби нових та вдосконалення існуючих методів діагностики, профілактики та лікування інфекційних та паразитарних хвороб.

Програма конференції включатиме пленарні та вузькоспеціалізовані секції, презентації, мультидисциплінарні дискусії професіоналів, круглі столи, прес-конференції і т. д.

У рамках конференції відбудеться секція молодих вчених з конкурсним відбором та нагородженням кращих доповідачів.

Реєстрація та інформація на сайті: www.chil.com.ua

За матеріалами конференції будуть опубліковані тези.

При підготовці матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

Тези слід набрати українською мовою в текстовому редакторі MS WORD версій 6.0-9.0. Просимо надсилати тези в електронному варіанті на електронну адресу: office@newvivo.com.ua.  Кожні тези мають бути представлені окремим файлом.

Обсяг тез – до 2-х сторінок машинопису, поля: зліва – 3 см, справа 1 см, зверху і знизу тексту – по 2,5 см. Шрифт Times New Roman, кегель (розмір шрифту – 14, інтервал – 1,0).

Оформлення тез здійснюється у такому порядку:

 • ініціали і прізвище авторів(а);
 • назва роботи великими літерами, жирним шрифтом;
 • назва установи, з якої вийшла робота, місто;
 • далі – з абзацу текст.

Текст повинен включати обов’язково такі розділи

 • Актуальність.
 • Мета.
 • Матеріали та методи.
 • Результати та обговорення (не допускаються таблиці, рисунки).
 • Висновки.

Крім того, необхідно прикласти супровідний лист установи з рекомендацією до друку і підписом керівника. Під текстом тез обов’язкові підписи всіх авторів. Рукопис має бути ретельно вивірений і відредагований авторами. Оргкомітет не несе відповідальності за помилки авторів.

Просимо надсилати тези на адресу оргкомітету до 10 травня 2017 року.

 

З повагою,

Оргкомітет

ТОВ «НЬЮ ВІВО»

www.newvivo.com.ua

З питань організації конференції звертайтесь до координатора проекта:

Анна Степанова

anet_cherry@mail.ru

Тел.: +38 063 125 7073

Тел./факс: +38 044 287 07 20