Тези Конгресу «ЛЮДИНА ТА ЛіКИ» – УКРАЇНА 2020

Вимоги до оформлення тез

Конгресу «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» – УКРАЇНА 2020

 • Тези повинні бути представлені в Організаційний комітет Конгресу не пізніше  15.03.2020 р.
 • Обсяг тез має бути не більше однієї сторінки А4 формату (або 3 000 символів, враховуючи пробіли).
 • Друк через один інтервал.
 • Поля: зверху та знизу – 2 см, праворуч та ліворуч – 3 см, шрифт Times New Roman (№ 14).
 • У заголовку вказати назву роботи (великими літерами), з нового рядка – ініціали та прізвища авторів, далі назва органі​зації, місто.
 • У тексті необхідно виділити наступні розділи: мета, методи дослідження, результати, заключення або висновки.

Під час оформлення тексту тез необхідно:

 • наводити лише особисті, а не оглядові відомості;
 • назву бактерій писати з великої літери латинським шрифтом та курсивом (наприклад, Helicobacter pylori);
 • назву препаратів писати з малої літери російською мовою (наприклад, фенотропил, спирива);
 • у десяткових числах для позначення розрядів використовувати не крапки, а коми (0,5 або 25,45 тощо);
 • писати без пробілу: «%» (10%, 10–20%), «більше» – «менше» (P>4 або P<0,5), «±» (7±0,3);
 • скорочення року давати як 2009 р., 2004–2009 рр.;
 • назви міст наводити повністю (наприклад, Івано-Франківськ);
 • фактичні дані надавати в абсолютних цифрах (10 хворих, вік 10–45 років, середній вік 53,6 року) або у
  відсотках (15% хворих);
 • не розміщувати в тексті таблиці та малюнки.

Тези приймаються тільки в електронному вигляді на адресу office@newvivo.com.ua з квитанцією про сплату у додатку. Про отримання Оргкомітетом робіт, а також можливі зауваження стосовно їх змісту чи оформлення обов’язково буде відправлено повідомлення на електронну адресу відправника в порядку надходження й розгляду кореспонден​ції.

Вартість публікації тез становить 250грн. за одну роботу (квитанція),
для студентів та інтернів – 200грн (квитанція).

Реєстрація на конгрес.

До тез обов’язково додаються реєстраційні картки делегатів усіх авторів.